Hebräisch

עצרו את השנאה – עצרו את הAfD

ב27 במאי מתכננת מפלגת הAfD „אלטרנטיבה לגרמניה“ לערוך הפגנה המונית בברלין ולהציג את עצמה כערובה היחידה ל“דמוקרטיה וחופש“ בעוד שבראיית עולמה אין מקום לאלה שאינם תואמים את החברה האחידה שברצונם להקים. האג’נדה הגזענית, הלאומנית, האנטי-פמניסטית וההומופובית ברובה של המפלגה נועדה להדיר וחבריה אף מכחישים את הקשר בין פעילות אנושית והתחממות גלובאלית או אחריות של בני אדם לאסונות סביבתיים אחרים.

הAfD היא מפלגה אנטי-דמוקרטית ושואפת להשתלטות אוטוריטרית על הממסד. במקום להציע פתרונות לבעיות קיימות המפלגה יוצרת קרעים בחברה ופועלת לשסות קבוצות שונות אחת בשניה.

המצעד של הAfD הוא איום על כל מי שתומכת בחברה מגוונת ופתוחה.  אסור לנו לאפשר את השנאה שלהם!

הAfD מאחדת גזענים ואנשי ימין קיצוני מתנועת PEGIDA, דרך חברי התנועה הזהותנית ועד למתפקדי המפלגה הנאו-נאצית NPD.  בעזרת רטוריקה משפילה ושקרית היא זורעת שנאה. היא מסרבת לקבל את האחריות ההיסטורית לפשעי הנאצים, רוצה לשים את העבר מאחוריה ולהפחית את הזיכרון הפומבי לקורבנות השואה. פוליטיקאים של המפלגה אף מעודדים אנטישמיות.

הAfD מטילה על מוסלמים ופליטים את כל האשמה על עוולות החברה, מעוני ועד לאלימות מינית. ההסתה שלהם אחראית לאלפי התקפות נגד מוסלמים, פליטים ותומכיהם.

אנו נלחמים למען חברה, שבה כל בן או בת אדם, ללא קשר למראה, אמונה או נטייה מינית, יוכל לחיות בעצמאות וללא פחד. זכויות אדם אינן ניתנות לחלוקה! אנו עומדות יחד בסולידריות ולא נאפשר לAfD להציף את המרחב הציבורי או את בתי הנבחרים בהסתה שלהם.

עצרו את השנאה! עצרו את הAfD! האלטרנטיבה שלנו היא חברה דמוקרטית ופתוחה. לאלטרנטיבה שלנו קוראים סולידריות. לא נזוז מהכביש בשביל הAfD!

כל מי שתומכת במטרותינו מוזמת להצטרף למחאה ולחתום על הקריאה.