Persisch

نفرت را متوقف کنید!

آ.اف.د را متوقف کنید!

حزب آلترناتیو برای آلمان در روز 27 می ۲۰۱۸ تظاهرات بزرگی در برلین را تدارک دیده است تا خود را ضامن «آینده برای آلمان» معرفی کند. در حقیقت هر کسی که با تصور آن‌ها از یک جامعه‌ی یک‌دست مطابقت نداشته باشد، جایی در جهان‌بینی آن‌ها ندارد. هدف سیاست‌های نژادگرایانه، ملی‌گرایانه، ضدفمینیستی و هم‌جنس‌گراستیز این حزب چیزی جز محروم‌سازی و تبعیض نیست. آن‌ها این حقیقت را انکار می‌کنند که انسان‌ها تغییرات اقلیمی را سرعت بخشیده و مسئول بسیاری از فجایع زیست‌محیطی هستند.

آ.اِف.د. ضددموکراسی، و خواهان تبدیل سیستم به یک سیستم مستبد است. آن‌ها هیچ پاسخی برای مسائل و مشکلات اجتماعی ندارند. هدف آن‌ها شکاف انداختن در جامعه و تهییج مردم علیه یکدیگر است.

تظاهرات حزب آلترناتیو برای آلمان در شهر برلین هجمه‌ای است علیه همه‌ی آن‌هایی که خواستار جامعه‌ای گونه‌گون و گشوده هستند. کینه‌‌ورزی حزب آلترناتیو برای آلمان نباید اجازه داشته باشد که کوچک‌ترین فضایی را اشغال کند.

حزب آلترناتیو برای آلمان نژادگرایان و راست‌های افراطی را، از «پگیدا» و «جنبش هویت‌گراها» تا «حزب ناسیونالیست آلمان» (ان.پ.د) و دیگر نئونازی‌ها را متحد می‌کند. آن‌ها به میانجی دروغ و گزاره‌های ضدانسانی نفرت برمی‌انگیزند و می‌گسترند. آن‌ها هیچ مسئولیت تاریخی‌ای در قبال جنایت در دوره‌ی فاشیسم متوجه خود نمی‌دانند. آن‌ها می‌گویند باید یادآوری جنایات نازی‌ها و بزرگداشت قربانیان آن‌ها را متوقف کنیم و خیلی از آن‌ها یهودستیز هستند.

آ.اِف.د. پناهندگان و مسلمانان را مسئول اصلی همه‌ی فلاکت‌ها، از فقر تا خشونت جنسی‌شده جا می‌زند و از این نظر در هزاران حمله و تعرض به مسلمانان، پناهندگان و حامیان آن‌ها، شریک و مسئول است، حملاتی که مورد حمایت این حزب هستند.

ما طرفدار جامعه‌ای هستیم که در آن هر کسی، مستقل از ظاهر، باور و گرایش جنسی بتواند خودمختار و بدون ترس زندگی کند. حقوق انسانی باید شامل همه‌گان شود. ما هم‌بسته باهم اجازه نخواهیم داد تا آ.اِف.د فضای عمومی و پارلمان‌ها را در نفرت‌پراکنی خود غرق کند.

نفرت را متوقف کنید، آ.اِف.د را متوقف کنید!

بدیل ما یک جامعه‌ی گشوده و دموکراتیک است، بدیل ما همبستگی است. ما در تاریخ 27 می ۲۰۱۸ خیابان را به آ.اِف.د. واگذار نخواهیم کرد.

ما همه‌ی آن‌هایی را که در اهداف‌مان با ما مشترک هستند، فرا می‌خوانیم تا در این اعتراض مشارکت و از این فراخوان حمایت کنند.